Obnovení systému uvízlo nebo zavěsilo? Zde je návod, jak zastavit Obnovení systému!

Pokud se Obnovení systému zaseklo nebo zavěsilo na Inicializaci obnovení registru ve Windows 10, pak je třeba udělat vše, abyste se dostali z nepořádku. První radou v případě, že obnovení systému trvá dlouho, je dát mu trochu více času.

I když to obvykle netrvá déle než 5 minut, pokud je zaseknuté, doporučil bych, abyste se natáhli a nechali to i po dobu 1 hodiny. Obnovu systému byste neměli přerušovat, protože pokud ji náhle vypnete, může dojít k restartování systému.

Obnovení systému se zaseklo nebo zavěsilo

Pokud je váš Obnovení systému zaseknutý, můžete zastavit Obnovení systému a přitom zachovat bezpečnost systému. Existují tři způsoby, jak se pohnout vpřed:

  1. Stiskněte vypínač na 10 sekund
  2. Vynutit režim automatické opravy
  3. Obnovení systému v nouzovém režimu

1] Stiskněte vypínač na 10 sekund

Co se stane, když přerušíte Obnovení systému nebo resetujete Windows 10?

Až budete dost čekat, je čas provést tvrdé vypnutí. Stiskněte tlačítko napájení na něco více než 10 sekund. Jakmile se počítač vypne, restartujte jej znovu a postupujte podle pokynů.

Zde jsou dva scénáře:

Scénář 1: Počítač nebyl dodán s instalačním diskem Windows; to znamená, že je k dispozici předinstalovaná obnova. Postupujte podle níže uvedených kroků a proveďte Obnovení systému z prostředí Windows Recovery Environment.

  • Po provedení tvrdého resetu stiskněte klávesu F 12 a spusťte nabídku Boot Priority.
  • V nabídce Priorita spuštění vyberte průvodce Obnovením systému
  • V průvodci Obnovením systému proveďte Obnovení systému

Scénář 2: Existoval disk pro obnovení, ale ztratili jste ho. V takovém případě musíte vypálit disk pro obnovení systému Windows 10 pomocí jiného počítače.

Spusťte počítač pomocí zaváděcího disku nebo jednotky USB a poté spusťte režim Advanced Recovery. Zde můžete zvolit obnovení systémových souborů pomocí nástroje Obnovení systému, nebo můžete zvolit úplné obnovení systému Windows 10.

2] Vynutit režim automatické opravy

Diagnostika počítače nebo příprava automatické opravy

Pokud jste čekali dostatečně dlouho a potřebujete zastavit, můžete vynutit restart systému. Pokud použijete tlačítko napájení, bude pravděpodobně nutné ho podržet stisknuté alespoň 4 sekundy, aby se napájení vypnulo. Když ji zapnete, nastartuje automatickou opravu spouštění pro takové situace. Operační systém zjistí, že se soubory není něco v pořádku. Spustí automatickou opravu při spuštění.

3] Obnovení systému v nouzovém režimu

Obnovení systému se zaseklo nebo zavěsilo

Obnovu systému lze spustit také z nouzového režimu. Postupujte podle pokynů k zavedení do nouzového režimu Windows 10.

  • Přejděte na Vyberte možnost> Řešení problémů> Pokročilé možnosti> Nastavení spouštění> Restartovat .
  • Stisknutím klávesy F6 vyberte možnost Povolit nouzový režim pomocí příkazového řádku a spusťte nástroj Obnovení systému.
  • Spusťte soubor rstrui.exe a v případě potřeby jej otevřete.

Protože nouzový režim začíná s minimálním nastavením, je bezpečnější provést obnovení počítače zde.

Doufáme, že vás kroky snadno sledovaly, a podařilo se vám dostat z nepořádku.

Obnovení systému se zaseklo nebo zavěsilo